1 year ago

SIAN koranbrenning 31.7.21

Koranbrenning ved politihuset i Oslo etter politiets ulovlige maktovergrep og brudd mot politiloven, menneskerettsloven og grunnloven.

Loading comments...