הסגולות של ויולט

Published July 22, 2021

Rumble שיחה עם ויולט קלמן על ראיה אנרגטית, תקשור, קלפים, שחזור גלגולים, סינפסות חדשות, ניקוי מרכזים אנרגטיים ועוד

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI