Läkarnas Hanna Åsberg och Glenn Dormer FHM presskonferens. Ditta av Gudalandet Nirnberg II utlysning. 22 23 6 21

2 years ago
398

BotaSverige.se
MSS.lege.net
LoveOrder.INFO

Ni måste nu skriva Era sanningsredogörelser om dem som leder det pågående massmordet av Sveriges befolkning, eller kommer Ni att bli dömda vid Galgstenet, av Nuremberg II Alltinget.

Ni ska veta och verkställa de bifogade 3 dokument som är konstituerande för återtag av folkstaten Konungariket Sverige, som nu sker, och för alla världens nu återtagna nationer:

1. Militär rekrytering av Leif den I urfolks regering, och urfolks världs Gudalandets högste befäls order för att återta Mänsklighetens resurser med vilka mänskligheten avrättas, fallet folkstaten Konungariket Sverige. Beslut-Sanningsredogörelse om ockupation av Sverige av främmande makt, statens återtag genom Monarkin Staten Sverige urfolks regering av Leif av Gudalandet , akka Leif Erlingsson. Separationslag av akut nödvändighet av separation av dem gen-modifierade smittsamma människorna från ekologiska människor.

1.1.Signerad dokument laddas ner på https://drive.google.com/file/d/12Gxz2_9RFsAwbUfoWFspDUeGj0qypovJ/view?usp=sharing

1.2. finns bifogad osignerad som pdf på https://loveorder.wordpress.com/blog/

2. Decree-Truth statement on ockupation of all nations, Take Back of all nation resources, for all miljards of Humans, by Ditta and Leif of Godland, akka Ditta Rietuma and Leif Erlingsson. Reconstruction of Roman Death Cult into Love Order of Godland on Earth. Separation law of by COVID-injection-bio-weapons-gene-modified-contaminated-sterilisers post-humans from gene-ecological-humans, to stop specicide of Humanity. Oxa WIR (currency World Indigenous Runes) financial ReSet of Godland.

finns bifogad osignerad som pdf på https://loveorder.wordpress.com/blog/

I absolut Kärlek,

Ditta och Leif av Gudalandet

Loading 1 comment...