EXPRESSEN INTERVJUN I MARS 2021, MEDIAS LÖGN TILL FOLKET AVSLÖJAS

Published June 29, 2021 3,144 Views

Intervjun med Expressen den 6 Mars i samband med manifestationerna mot coronabedrägeriet. Här med fakta källor och beskrivning och exempel på hur samtliga riksmedia manipulerar folket.

Flertal oberoende medier och egenstartade nyhetskanaler lyfter mer hur den fruktansvärda sanningen ser ut. Men med kunskap och vetskap om detta återgår makten till folket vilket makthavare inte vill du ska ha kännedom om.

Återta din rätt, din rätt att leva fritt. För din framtid, för barnen och nästa generation.

EVENT 201:
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about

FHM:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/

LÄKEMEDELSVERKET ”VACCINER”, INJEKTIONER:
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin#hmainbody1

SCB, ANTAL DÖDA:
(Notera då, 2020, ca 98000 döda och 2002 hade vi ca 95000 döda, beräkna då med befolkningsökning att ingen överdödlighet skett)
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/

ÖVRIGT:

ORIGINAL BIPACKSEDEL PFIZER
(Denna länk blockades på soc.media..
och har nu ändrats hösten 2021, tidigare stod
, ”There is no FDA-approved vaccine…"
nu har dom justerat texten noterbart är EUA emergency use.
https://www.fda.gov/media/144414/download

KRÖNIKA I NYA DAGBLADET:
https://nyadagbladet.se/kronikor/en-manifestation-for-sanningen/

Loading 2 comments...