Mga Banal na Suplay - Divine Supplies Marcos 8:1

Published June 22, 2021 2 Views

Rumble Mga Banal na Suplay
Marcos 8: Nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ang mga ito kaya't tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, 2 “Naaawa ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain