Naše svědomí

Published June 11, 2021 370 Views

Rumble O kvalitě života a smrti, rozhoduje naplnění naší duše a kontrolkou je naše svědomí. Jak jsme žili a kolika lidem jsme ublížili, nebo naopak pomohli. Jestli jsme žili život v souladu s naším nitrem, nebo naopak jsme žili v neštěstí a ublížili sobě i jiným. To vše si neseme nejen životem, ale ukáže se na konci života, jako náš osobní soud. Proto je tak důležité, jaké činy konáme během našeho života.