Dark academia – en antimodernistisk subkultur

Published June 4, 2021 506 Views

Rumble 🧐🎩🧥 Den antimodernistisk subkulturen "Dark academia" är nu under angrepp från vänstern som provoceras av de traditionella estetiska idealen som enligt dem signalerar "vithet" 👒👗