DE ECHTE PERSCONFERENTIE

Zoals je weet hebben we in Nederland nog steeds te kampen met een meerderheid die niet begrijpt of niet wil begrijpen wat er werkelijk gaande is m.b.t. met name vaccins, covid en de achterliggende planning. Ze zijn daarmee zelf een groot gevaar voor de hele samenleving. Dat staat inmiddels vast.

Dit terwijl het juist van het allergrootste belang is dat er zo snel mogelijk een massa mensen daadwerkelijk opstaat om tegen te houden wat men in de 'hoogste kringen' van plan is.

Misschien ben je zelf helemaal op de hoogte van wat er tot aan Klaus Schwab en de lokale BOA's gaande is, maar we denken hier dat we ons moeten realiseren dat het er niet om gaat op dit moment hoeveel we zelf weten, maar juist in hoeverre we er zelf in slagen ANDEREN datgene mede te delen dat ze MOETEN weten. In elk geval dat het vaccin een spoedige dood betekent. De keiharde voor iedereen met enig gezond verstand te begrijpen BEWIJZEN hebben we HIER.
https://weesdeweerstand.nl

Loading comments...