17 mai 2021 nasjonaldag

Published May 23, 2021 3 Views

Rumble Feiring av nasjonaldagen Norge+ Sverige = sant brødre folk

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI