FEMA-ს ყოფილი თანამშრომელი სელესტ სოლუმი მასობრივ დეპოპულაციაზე, ხელოვნურ ინტელექტზე

Published May 3, 2021 3,140 Views

ისინი ათავსებენ მაგნიტურ გადამცემს, რომ ადამიანები არა მხოლოდ ბიოლოგიურად შეიცვალონ, არამედ მოინიშნონ, ხოლო ამას ფლობს და ახორციელებს როკეფელერი.  ეს "შტრიხკოდი სიცოცხლისათვის ინიციატივის" ნაწილია, რომლის მიზანია მოახდინოს ყველა სიცოცხლის ფორმის აღბეჭვდა და იდენტიფიკაცია.  სიცოცხლის არცერთი ფორმა აღარ იქნება სუფთა.

ძირითადად, რასაც ისინი აკეთებენ არის ის რომ საკმარისად გარდაგვქმნიან, რომ ჩვენი დაპატენტება შეძლონ..  ეს კოვიდის ვითარება არის კონსტრუქციის, ახალი ცხოვრების ფორმის პირველი გავრცელება.  მათ ისწავლეს თუ როგორ მოახდინონ ბიოლოგიური სიცოცხლის და რობოტიკის შერწყმა და ამის მიზანია მასიურად მოსპობა, რადგან მათ ძველი სამყაროდან არაფერი სურთ.  მათ უნდათ ახალი სამყარო და მათ სურთ ყველა ძველი ადამიანის განადგურება 2025 წლისთვის და ამიერიდან ნებისმიერი ადამიანი ძირითადად უნდა იყოს გამოყვანილი ლაბორატორიაში, გაუმჯობესებული, ოგმენტურად გაძლიერებული და მატრიცის ნაწილი.  ისინი ხელახლა აწყობენ და ცვლიან ჩვენს სხეულებს, ახლა თითოეულ ჩვენგანს აქვს 20 - 30 000 ნანონაწილაკი.
მათ სურდათ ჩიპების ჩასმა ხალხის ტვინში, მაგრამ მათ ოპერაციის გაკეთება არ ინდომეს.  მრავალი წლის შემდეგ მათ შექმნეს გელი და ამ გელს ჰქვია "ჰიდროგელი" ანუ იგივე "კვანტური წერტილი", ბილ გეითსის კვანტური წერტილი.  ახლა კი რა მოხდება ვაქცინით, ისინი მას თქვენ სხეულში შეგიყვანენ, ამის შემდეგ ისინი ერთად აეწყობიან, ახდენენ თვით აწყობას,
შემდეგ შენს სხეულში გავრცელდებიან, გადალახავენ ჰემატოენცეფალურ ბარიერს და იპყრობენ შენ ტვინს. ისინი მოიხმარენ სითხეებს თქვენს სხეულში, თქვენს ტენიანობას, თანდათან იზრდებიან და იზრდებიან მანამ, სანამ ჩვენ აღარ ვიქნებით ადამიანები, მთლიანად გვშთანთქავს, კვანძად გვაქცევს კვანტურ კომპიუტერში და ბიოლოგიური ადამიანი კვდება, რადგან აღარაფერი რჩება.  ამის თავიდან აცილების ერთადერთი გზაა უარი ვთქვათ კოვიდის ტესტზე და ვაქცინაციებზე.  იქნება ჰიდროგელის ნიღაბი, რომლითაც ამ ჰიდროგელის ნაწილაკებს შეისუნთქავთ ყოველ ჯერზე.  მათ ჩვენს სხეულებში განათავსეს ყველა ეს სიმბიოზი, ნანო-სიმბიოზი, მათ შეუძლიათ შხამის ტარება და მათი გაკონტროლება ხდება შორიდან, ისინი იღებენ ბრძანებებს ტალღური სიხშირით, რომელიც მოცემულია მონაცემებში.  როგორც ვთქვი, პირბადესთან, ტესტთან და ვაქცინასთან დაკავშირებით, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია არ მიიღოთ ისინი! ეს არის ბიო-აკუმულაციური, რაც ნიშნავს იმას, რომ რაც უფრო მეტს მიიღებთ იგი თქვენს სხეულში რჩება და გარეთ არ განიდევნება.
They have placed a magnetic beacon, so not only will people be biologically changed, but they will be tagged and this is owned and operated by Rockefeller. This is part of the Barcode for Life initiative to tag and identify all life forms. No longer will any life form be pure.

That's basically what they're doing is tweaking us enough that we can be patented. This Covid situation is the first deployment of a construct, a new life form. They have learned how to fuse biological life and robotics and the purpose of that is for extermination, because they don't want anything of the old world. They want a new world and they want by 2025 all the old humans eradicated and any human from now on basically has to be engineered in laboratory and enhanced and augmented and part of the Matrix. They are retooling and rewiring our bodies, each one of us right now has 20 to 30,000 nanoparticles. They wanted to put chips in people's brains, but they didn't want to have to do surgery. So after many many years they came up with a gel and this gel is called Hydrogel or Quantum Dot, Bill Gates' quantum dot. So what will happen with the vaccine is you get it injected into you and then it assembles, it self-assembles and then it swarms through your body and it crosses your blood brain barrier and it takes over your brain. It harvests your fluids in your body, your moisture as it grows and it grows until we are no longer human, we are consumed, we are node in the quantum computer and the biological self dies because there is nothing left. The only way to avoid it is to say no to the Covid test and to the vaccination. There will be a hydrogel mask where every breath that you take you will be breathing in these Hydrogel particles. They've deployed all these symbios the nano-symbios into our body, they can carry a poison and it is told, it gets its marching orders from the frequency that is being in data. Like I said with the Covid test and the vaccine it is critical not to take it. It's bioaccumulative, which means the more you get of it stays in your body and it will not go out.

Loading comments...