289. Nie viac svoj

Published April 23, 2021 3 Views

Rumble 289. Nie viac svoj

1. (: Nie viac svoj, ó nie; :)
Jezu, Tebe (: prislúcham. :)
Čo som všetko, čo je moje,
na veky Ti oddávam.

2. (: Nezhyniem, ó nie; :)
Tys‘ mi život (: daroval. :)
Komu bych sa, keď nie Tebe,
s dušou, s telom venoval!?

3. (: Nepusť ma, ó nie; :)
slúžiť Tebe (: večne chcem. :)
Jasám, žes‘ vzal srdce moje,
že Ťa svojím nazvať smiem.

hudba: z Armády spásy
slová: z Armády spásy
preklad: Kristína Royová

Tieto nahrávky sú výber piesní, ktoré spievame v zboroch Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kovačici a Padine, v Srbsku. Nahrávky vznikli z dôvodu zákazu konania bohoslužieb pre núdzový stav, v ktorom sa nachádza naša krajina. Nie sú to žiadne profesionálne nahrávky – sú to jednoduché nahrávky, ktoré každému predsa len umožnia mať domáce pobožnosti. Prajeme vám požehnanie z počúvania týchto piesní.

(Číslo piesne označuje číslo v našom spevníku „Sionské piesne“, kým piesne bez čísla sú piesne, pochádzajúce zo spevníkov iných cirkví, alebo vlastné skladby alebo preklady, ktoré ako zbory a spevokoly spievame.)

Pokiaľ máte nejakú otázku alebo komentár, môžete nám napísať na email: emckovacica@gmail.com.