V. Sharav preživjela holokaust, danas tvrdi da je kovid novi holokaust

Published April 16, 2021 2,896 Views

Rumble Kovid restrikcije su iste kao i nacisticke prema Židovima, isti program eugenike

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI