Öystein Rönne # 34 - Lägesrapport från Reiner Fuellmich

Published April 15, 2021 7,149 Views

Rumble Dr. Reiner Fuellmich redogör för hur långt man kommit hittills avs åtalet mot världens korrupta globalister. Samtidigt passar han på att "tipsa" världens politiker om att välja de "rätta" rådgivarna att luta sig mot. Annars dras de också med ner i träsket bland kriminella.