2 years ago

Proslov k lidem, k lidstvu jako takovému!

Kdybych mohl něco vzkázat světu, vzkázal bych tohle!

Více informací k dokumentům po svém a další mé tvorbě najdete zde: https://linktr.ee/ektara

Loading comments...