Proslov k lidem, k lidstvu jako takovému!

Published April 8, 2021 373 Views

Rumble Kdybych mohl něco vzkázat světu, vzkázal bych tohle!

Více informací k dokumentům po svém a další mé tvorbě najdete zde: https://linktr.ee/ektara