Proslov k lidem, k lidstvu jako takovému!

Published April 8, 2021 6,475 Views

Kdybych mohl něco vzkázat světu, vzkázal bych tohle!

Více informací k dokumentům po svém a další mé tvorbě najdete zde: https://linktr.ee/ektara

Loading comments...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM