2 years ago

Iluminátské symboly na Bazilice sv. Petra a Pavla - Vyšehrad

Jak budete reagovat na tyto jasné symboly? Nezdá se vám, že zde něco velmi silně zavání, že nás tahají za nos už pěkně dlouho?

Více informací k dokumentům po svém a další mé tvorbě najdete zde: https://linktr.ee/ektara

Procházky se mnou jako průvodcem najdete zde: https://meditace.net/ziva-setkani/

Loading comments...