1 year ago

EOD Het PES Journaal - aflevering 8 - Krijg toch de PEST index!

Deze 8ste aflevering van Het PES-journaal analyseert de verkiezingsuitslag aan de hand van het PES model en introduceert ook de PEST index.

Maurits v. Falkenreck brengt u wekelijks een journaal waarin hij de actualiteit behandelt aan de hand van zijn model Het Politiek Ecosysteem. Hiermee krijgt u een systeembeeld en gaat u patronen herkennen. In dit journaal duidt hij de systeemwerking van Het Politiek Ecosysteem en benoemt hij de effecten hiervan voor onze samenleving en u als burger. U gaat zien hoe Politiek, Media, Onderwijs en Grootbedrijf het sociaal liberale narratief stelselmatig en georganiseerd uitdragen. Het PES-journaal legt de ongezonde systeemwerking volledig bloot.

Tekst, opname & presentatie:
Maurits v. Falkenreck

Video editing & graphics:
Jeroen Carelse

Music:
Summertime Love by LAKEY INSPIRED

Schilderij intro & outro:
Jeroen Carelse

Schilderijen in deze aflevering:
"Diversity as a Game Plan - Holy Cross Church - Hattula Finland
Jeroen Carelse
Solomon Wamisigo

Loading comments...