257. Tak, jak som, idem

Published March 31, 2021 3 Views

Rumble 257. Tak, jak som, idem

1. Tak jak som, idem, cele tak,
len k Tebe upieram svoj zrak;
krv Tvoja zmyje viny mrak.
Baránok Boží, ja idem!

2. Tak jak som, biedny, stratený,
pochybnosťami zmorený
a nepriateľom strápený,
Baránok Boží, ja idem!

3. Tak, jak som, bárs‘ i nič nemám,
verím, že milosť dáš mi sám;
že v Tebe zdroj je svetla, znám.
Baránok Boží, ja idem!

4. Tak, jak som, s vierou k Tebe zriem,
žes‘ zhladil vinu, iste viem,
bo slovám Tvojim veriť smiem.
Baránok Boží, ja idem!

5. Tak, jak som, idem, Pane môj;
cele a navždy chcem byť Tvoj;
ó, vnor ma v lásky Svojej zdroj!
Baránok Boží, ja idem!

hudba: William Batchelder Bradbury
slová: Charlotte Elliott
preklad: Mária Royová

originál piesne:

1 Just as I am, without one plea,
but that thy blood was shed for me,
and that thou bidd'st me come to thee,
O Lamb of God, I come, I come.

2 Just as I am, and waiting not
to rid my soul of one dark blot,
to thee, whose blood can cleanse each spot,
O Lamb of God, I come, I come.

3 Just as I am, though tossed about
with many a conflict, many a doubt,
fightings and fears within, without,
O Lamb of God, I come, I come.

4 Just as I am, thou wilt receive,
wilt welcome, pardon, cleanse, relieve;
because thy promise I believe,
O Lamb of God, I come, I come.

Tieto nahrávky sú výber piesní, ktoré spievame v zboroch Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kovačici a Padine, v Srbsku. Nahrávky vznikli z dôvodu zákazu konania bohoslužieb pre núdzový stav, v ktorom sa nachádza naša krajina. Nie sú to žiadne profesionálne nahrávky – sú to jednoduché nahrávky, ktoré každému predsa len umožnia mať domáce pobožnosti. Prajeme vám požehnanie z počúvania týchto piesní.

(Číslo piesne označuje číslo v našom spevníku „Sionské piesne“, kým piesne bez čísla sú piesne, pochádzajúce zo spevníkov iných cirkví, alebo vlastné skladby alebo preklady, ktoré ako zbory a spevokoly spievame.)

Pokiaľ máte nejakú otázku alebo komentár, môžete nám napísať na email: emckovacica@gmail.com.