448. Deň po dni

Published March 22, 2021 3 Views

Rumble 448. Deň po dni

1. Deň po dni pre Teba, ó, Jezu, žiť,
deň po dni milosti Tvojej zrieť svit,
deň po dni na Teba smieť spoliehať:
to blaho, ktoré svet nemôže dať.
Deň po dni premáhať satana, zlosť,
deň po dni niesť kríž, kým nepovieš: „Dosť!“
V smrti i v živote vždy zostať Tvoj,
ó, Jezu: v tom šťastia večného zdroj.

2. Deň po dni prežívať pokoja slasť,
deň po dni premáhať víťazne strasť.
Deň po dni vždy lepšie smieť Boha znať:
to blaho, ktoré svet nemôže dať.
Deň po dni uteká života let.
Skončí sa; ja zájdem, kde smútku niet.
V smrti i živote chcem zostať Tvoj,
ó, Jezu, bo v tom je blaženstva zdroj.

hudba: May Whittle Moody
slová: Mária Royová

Tieto nahrávky sú výber piesní, ktoré spievame v zboroch Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kovačici a Padine, v Srbsku. Nahrávky vznikli z dôvodu zákazu konania bohoslužieb pre núdzový stav, v ktorom sa nachádza naša krajina. Nie sú to žiadne profesionálne nahrávky – sú to jednoduché nahrávky, ktoré každému predsa len umožnia mať domáce pobožnosti. Prajeme vám požehnanie z počúvania týchto piesní.

(Číslo piesne označuje číslo v našom spevníku „Sionské piesne“, kým piesne bez čísla sú piesne, pochádzajúce zo spevníkov iných cirkví, alebo vlastné skladby alebo preklady, ktoré ako zbory a spevokoly spievame.)

Pokiaľ máte nejakú otázku alebo komentár, môžete nám napísať na email: emckovacica@gmail.com.

Pre doprovod použité nasledujúce video:
https://www.youtube.com/watch?v=JeHy_TvugWI&t=