Vlády jsou zločinci

Published March 4, 2021 65 Views

Rumble Vlády svými nařízeními systematicky likvidují obyvatele, tím, že jim berou imunitu a drží je v neustálém strachu. Navíc sami konají nezákonně a řídí se pokyny cizích mocností, ať už ekonomických, či politických, čímž se dopouští vlastizrady a genocidy vlastního obyvatelstva.

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI