#3 Docker for Developers: Introduction (#3 Docker dla programistów: wprowadzenie)