99. Pozri do očí

Published February 24, 2021 2 Views

Rumble 99. Pozri do očí

1. Pozri do očí, ach, Ježišových,
pozri aspoň raz do svätej tváre!
Vidíš tie kvapky? Z Božského čela
krvavá žiara jak smutno žiari?

2. Pozri, oj, pozri ten veniec z tŕnia
za tvoje hriechy v spánky vtlačený,
a rozváž, rozváž, čo Ho to stálo,
aby si ty, ach, ty bol spasený!

3. Odostri z Neho plášť šarlátový,
pozri, oj, pozri modriny, rany;
za tvoje viny, za tvoje hriechy
jak je ubitý, jak zbičovaný!

4. Pozri do krotkých, tichých Mu očí,
a spýtaj sa Ho, čo Ho viac páli:
či ruky, nohy, či bok preklaný,
či stud, že aj rúcho Mu vzali?

5. A On ti povie: „Ach, to mňa bolí,
že ja za hriech tvoj tak zohavený,
Všetko som strpel, ty nejdeš ku mne,
abys‘ bol hriechov navždy sprostený.

6. Láska ma veľká na zem priviedla;
ja Kráľ, Syn Boží, chcejúc ťa kúpiť
z moci satana, pekelnej ríše,
na srdce vlastné musel som stúpiť.

7. Teba, zblúdilče, prišiel som hľadať
a uviesť naspäť v nebeské stany;
abys‘ ty večne trpieť nemusel,
za teba smrťou bol som trestaný!“

8. Pozri do očí, ach, Ježišových,
a povedz, prečo nechceš ísť k Nemu?!
Túžobne svätú vystiera náruč:
vrhni sa do nej a daj sa Jemu!

hudba: Kristína Royová
slová: Kristína Royová

Tieto nahrávky sú výber piesní, ktoré spievame v zboroch Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kovačici a Padine, v Srbsku. Nahrávky vznikli z dôvodu zákazu konania bohoslužieb pre núdzový stav, v ktorom sa nachádza naša krajina. Nie sú to žiadne profesionálne nahrávky – sú to jednoduché nahrávky, ktoré každému predsa len umožnia mať domáce pobožnosti. Prajeme vám požehnanie z počúvania týchto piesní.

(Číslo piesne označuje číslo v našom spevníku „Sionské piesne“, kým piesne bez čísla sú piesne, pochádzajúce zo spevníkov iných cirkví, alebo vlastné skladby alebo preklady, ktoré ako zbory a spevokoly spievame.)

Pokiaľ máte nejakú otázku alebo komentár, môžete nám napísať na email: emckovacica@gmail.com.