96. Dokonáno! Kristus Ježiš

Published February 24, 2021 3 Views

Rumble 96. Dokonáno!

1. Dokonáno! Kristus Ježiš
hlavu k smrti naklonil.
Splatené sú dlhy hriechu;
Boh svätyne najsvätejšej
záclonu už odclonil.

2. Voľný prístup k trónu slávy
vyzískala svätá krv.
Ajhľa, Otec z neba volá:
„Milujem vás! Utíšený
na veky je môj už hnev!“

3. Dokonáno, dokonáno,
dielo Božej výplaty!
„Milosť, pravda, odpustenie!“
privoláva srdciam smutným
spásny kríž tam z Golgaty.

4. Dokonáno! Kor sa, duša;
s jasotom vzdaj Bohu česť.
Pristúp k Nemu! Pokoj, radosť
máš len v slove Ježišovom,
v svätom: „Dokonáno jest!“

hudba: Mária Royová
slová: Mária Royová

Tieto nahrávky sú výber piesní, ktoré spievame v zboroch Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kovačici a Padine, v Srbsku. Nahrávky vznikli z dôvodu zákazu konania bohoslužieb pre núdzový stav, v ktorom sa nachádza naša krajina. Nie sú to žiadne profesionálne nahrávky – sú to jednoduché nahrávky, ktoré každému predsa len umožnia mať domáce pobožnosti. Prajeme vám požehnanie z počúvania týchto piesní.

(Číslo piesne označuje číslo v našom spevníku „Sionské piesne“, kým piesne bez čísla sú piesne, pochádzajúce zo spevníkov iných cirkví, alebo vlastné skladby alebo preklady, ktoré ako zbory a spevokoly spievame.)

Pokiaľ máte nejakú otázku alebo komentár, môžete nám napísať na email: emckovacica@gmail.com.