Bill Clinton: Sprawozdanie o eksperymentach z napromieniowaniem ludzi (1995) - Napisy PL

Published February 23, 2021 27 Views

Rumble „Prezydent Bill Clinton skomentował raport końcowy z eksperymentów z promieniowaniem na ludziach, przeprowadzonych przez rząd federalny w latach 1944-1974. Rząd nie wywiązał się ze swojego obowiązku mówienia prawdy i ochrony obywateli. Prezydent obiecał odszkodowanie dla ofiar tych eksperymentów. Złożył również formalne przeprosiny ocalałym, ich rodzinom i wszystkim Amerykanom, którzy mają być w stanie polegać na tym, że Stany Zjednoczone dotrzymają słowa, będą przekazywać prawdę i postępować właściwie. Jako dodatkowy środek uzupełniający, Prezydent Clinton podpisał dekret nakazujący każdej instytucji rządu federalnego, która prowadzi, wspiera lub reguluje badania z udziałem ludzi, natychmiastową rewizję swoich procedur i złożenie sprawozdania przed końcem roku. Prezydent powołał również Komisję Doradczą ds. Bioetyki, która ma nadzorować takie badania. Ma nadzieję, że komisja zagwarantuje, że rząd nigdy więcej nie odejdzie od podstawowych wartości, jakimi są ochrona i prawdomówność wobec swoich obywateli.” – Human Radiation Experiments Report
https://pubmedinfo.org/2020/12/10/raport-o-eksperymentach-radiacyjnych-na-amerykanach/