Ó, Boží Baránok

Published January 26, 2021 12 Views

Rumble Ó, Boží Baránok

1. Ó, Boží Baránok, tak vzácny si,
spievať o Tebe chcem v noci aj dni.
Za mňa si zomrel, pre lásku svoju,
aby som žil a zrel krásu Tvoju.
Hriech môj si očistil, na seba vzal,
trpel aj za mňa, svoj život si dal,
zomrel, ale Ťa hrob neudržal,
z mŕtvych si vstal, srdce mám plné chvál.

2. Chvála a sláva Ti patrí, Pane,
na kríži porazil smrť si slávne.
Stal si sa víťazom nad smrťou sám,
slobodu vzácnu si dal všetkým nám.
Aj keď ma obkľúčia temné mraky,
keď zo všetkých strán cítim nátlaky.
Stoj pri mne, Pane, a veď život môj,
sebe už nepatrím, navždy som Tvoj.

hudba: Abraham Dow Merrill
slová: Daniel Sjanta

Tieto nahrávky sú výber piesní, ktoré spievame v zboroch Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kovačici a Padine, v Srbsku. Nahrávky vznikli z dôvodu zákazu konania bohoslužieb pre núdzový stav, v ktorom sa nachádza naša krajina. Nie sú to žiadne profesionálne nahrávky – sú to jednoduché nahrávky, ktoré každému predsa len umožnia mať domáce pobožnosti. Prajeme vám požehnanie z počúvania týchto piesní.

(Číslo piesne označuje číslo v našom spevníku „Sionské piesne“, kým piesne bez čísla sú piesne, pochádzajúce zo spevníkov iných cirkví, alebo vlastné skladby alebo preklady, ktoré ako zbory a spevokoly spievame.)

Pokiaľ máte nejakú otázku alebo komentár, môžete nám napísať na email: emckovacica@gmail.com.