329. Jak mnohá je práca

Published January 18, 2021 184 Views

Rumble 329. Jak mnohá je práca

1. Jak mnohá je práca na Tvojej vinici,
Pane, my túžobne voláme:
Kde sú vždy potrební verní pracovníci,
vyšli nás! úprimne žiadame.

Zbor: Vystroj nás, ó, vystroj Duchom, zavčas rána,
a daj by naše údy, zmysly,
zvlášte Tvoja ruka štedrá, požehnaná
na vinici vždy s nami išla.

2. Do môjho domu sa ešte veľa zmestí,
Pán vraví služobníkom svojim.
Nuž volaj, koho nájdeš tam, na rozcestí,
pri dverách milosti ja stojím!
Zbor:

3. Čo si nám daroval, dáš aj iným iste,
lebo si na dary bohatý.
Zbavil si nás hriechu, dals´ nám srdce čisté,
ó, kto by mohol byť ako Ty?
Zbor:

hudba: John Robson Sweney
slová: Michal Sadloň

Tieto nahrávky sú výber piesní, ktoré spievame v zboroch Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kovačici a Padine, v Srbsku. Nahrávky vznikli z dôvodu zákazu konania bohoslužieb pre núdzový stav, v ktorom sa nachádza naša krajina. Nie sú to žiadne profesionálne nahrávky – sú to jednoduché nahrávky, ktoré každému predsa len umožnia mať domáce pobožnosti. Prajeme vám požehnanie z počúvania týchto piesní.

(Číslo piesne označuje číslo v našom spevníku „Sionské piesne“, kým piesne bez čísla sú piesne, pochádzajúce zo spevníkov iných cirkví, alebo vlastné skladby alebo preklady, ktoré ako zbory a spevokoly spievame.)

Pokiaľ máte nejakú otázku alebo komentár, môžete nám napísať na email: emckovacica@gmail.com.