2 years ago

Tvangsvacciner og Jura

Domstole kan afvise lovgivning som ugyldig

Henstillinger og anbefalinger kan ignoreres, borgerne skal kun rette sig efter regler med gyldig lovhjemmel. Sådan siger jurist Mikkel Kaastrup, ekstern lektor på Zealand Business College, da han besøger Update-studiet.

Referencer i dokument http://dkdox.tv/download/dk20098/DK20098_Retskilder.pdf

Referencer i udsendelsen Grundloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169

§ 71. Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig.

Den Europæiske Menneskeretskonvention: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1996/423

EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_da.pdf

Oviedo-konventionen om menneskerettigheder og biomedicin: https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/2000/65

FN’s Konvention om borgerlige og politiske rettigheder https://menneskeret.dk/monitorering-0/internationale-rapporter/menneskerettighedskonventioner/fns-konvention-borgerlige

FN’s konvention om barnets rettigheder: https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1992/6

Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903

Se mere dkdox.tv på:

http://www.dkdox.tv

http://www.facebook.com/dkdox.tv/

Abonner gratis her:

http://www.youtube.com/channel/UC03g0H9JfNI97CRDSSvIs3w

Støt dkdox.tv:

https://www.subscribestar.com/dkdox-tv https://www.gofundme.com/support-dkdoxtv

Kontakt dkdox.tv: redaktion@dkdox.tv

DK20098 Genre: Update

Loading comments...