Byli američtí kosmonauti skutečně na měsící?

Published December 1, 2020 134,012 Views

Rumble Jak reagovali američtí kosmonauti, když měli přísahat na bibli, že se skutečně procházeli po měsíci?

... and disable advertisements! No kidding :)