Byli američtí kosmonauti skutečně na měsící?

Published December 1, 2020 194,784 Views

Rumble Jak reagovali američtí kosmonauti, když měli přísahat na bibli, že se skutečně procházeli po měsíci?

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI