2 years ago

Byli američtí kosmonauti skutečně na měsící?

Jak reagovali američtí kosmonauti, když měli přísahat na bibli, že se skutečně procházeli po měsíci?

Loading 1 comment...