Denne bondesønnen er bestevenn med en kalv!

Published August 25, 2020

Rumble Oliver Chivers fra Sandhurst, Berkshire i England er bare 3 år gammel og er godt vant til livet med dyrene på foreldrenes gård. Blant 17 kyr fant han sin beste venn, den 2 år gamle Liffany, som han bruker å være sammen med i flere timer.

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI