Stær i fantastisk flukt i solnedgang i England

Published August 25, 2020 9 Views

Rumble En flokk med stær ble filmet under en fantastisk solnedgang ved siden av West Pier i Brighton. Himmelen er fylt av intense, varme farger - vi ser fuglene lager utrolige bølgebevegelser når de flyr i flokk.