En youtuber lager en fantastisk ballmaskin

Published August 25, 2020 10 Views

Rumble En youtuber lager en fascinerende bane der en rød ball benytter dominoeffekten til å fullføre en kompleks bane. Konstruksjonen er kjent som en Rube Goldberg-maskin, og den utfører enkle oppgaver på komplisert måte.