Fantastisk landing i New York sett fra cockpit

Published August 25, 2020 37 Views

Rumble New York er utvilsomt en av de mest imponerende byene i verden, og den blir enda mer fantastisk sett fra cockpit på Boeing under landing.