En gutt som drar til med en liten dragning i god fotballstil for å få strike i bowling

Published August 24, 2020 2 Views

Rumble Selv om han er fan av basketballteamet Los Angeles Lakers, viser denne karen at han har helt andre ferdigheter, for å få en strike i bowling bruker han beina som om han spiller fotball.

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI