Man klättrar uppför 150-meterskran för att ge stöd och hopp

Published August 21, 2020 13 Views

Rumble Denne man klättrade uppför en 150 meter hög kran i London för att ge sitt stöd till alla som lider av depressioner, genom att visa symbolen, ett semikolon, som symboliserar tillståndet.