Uvanlig metode: fly gjødsler jorde

Published August 21, 2020 1 Views

Rumble Homegrown Farm Fresh er en gård som driver med lam i New Zealand. De gjødsler jordene med kalkstein ved hjelp av et lite fly for å sikre kvaliteten på beitet. Se det ta av og lande!

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI