Hvordan spille freestyle frisbee

Published August 20, 2020 20 Views

Rumble James Wiseman og Graf Mördi fanget noen av sine freestyle frisbee-bevegelser på Columbia University i New York. De utførte noen virkelig kreative manøvrer!

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI