Strandet hval blir reddet på strand i Brasil

Published August 20, 2020 33 Views

Rumble Dronebilder viser redningen av en knølhval strandet i Praia Grande i Rio de Janeiro-staten. Teamet var i stand til å returnere dyret til sjøen.

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI