Med det här särskilda tältet kan du campa ovanpå vatten!

Published August 20, 2020 2 Views

Rumble Varumärket SmithFly har skapat ett tält som heter Shoal Floating Tent och är det första tältet i världen som kan flyta på vatten.