Katt ser på TV som et menneske

Published August 15, 2020 15 Views

Rumble Bizon er en morsom katt som ser på TV på en rar måte: som et menneske. Når han forstyrres av eieren gir han ham et blikk som sier alt.