Orangutang reddet etter å ha bodd i en liten boks

Published August 14, 2020 5 Views

Rumble Isin, en tre år gammel baby hunnorangutang, ble funnet i vestlige Borneo, Indonesia, der hun bodde i en liten boks på kun en kvadratmeter. Øyeblikket da hun endelig ble sluppet fri av spesialister var et gledelig øyeblikk.