Denne motorsykkelkjørende bjørnen liker ikke trafikk

Published August 12, 2020 8 Views

Rumble Denne bjørnen kjører rundt i de russiske gatene i Vologda med en gjeng motorsyklister. Og det ser ut som han ikke liker å bli sittende fast i trafikken, han prøver til og med å blåse i hornet sitt.