ลองกินส้มตำปลาร้าครั้งแรกของคนปากีฯ | PAK tries "SOM TUM PLA RA" for the first time!

Published July 16, 2020 24 Views

Rumble Life in Dubai~ ลองกินส้มตำปลาร้าครั้งแรกของคนปากีฯ | PAK tries "SOM TUM PLA RA" (Papaya Salad) for the first time!