ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ παραδοχές από μεγαλο-διακινητή μεταναστών

Published March 3, 2020 1,141 Views $0.04 earned

Rumble ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ παραδοχές από μεγαλο-διακινητή μεταναστών: "Περνάμε τους μετανάστες απέναντι με την άδεια του Ερντογάν"

... and disable advertisements! No kidding :)