Building demolished in downtown Buffalo

Published December 4, 2019 30 Views

Rumble Building demolished in downtown Buffalo