Napušteni psi su hodali ulicama gladni sve dok policija nije dobila divnu ideju