משל הסבתא ושתי נכדיה

hypercontent Published December 4, 2018 4,910 Plays

Rumble סיפור מרגש על סבתא ושני נכדים, שיראה לכם שכל מאמץ קטן משתלם ויש לו מטרה

מקור התמונות:

Anne Jimenes https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivatan_Old_Woman.jpg

USFWS Mountain-Prairie https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buckets_of_Fish_Fun_(7457139138).jpg

Department of Foreign Affairs and Trade https://www.flickr.com/photos/dfataustralianaid/10679187463

Steve Bittinger https://www.flickr.com/photos/sbittinger/37581957/

0 COMMENTS