Lào 0-3 Việt Nam: Công Phượng, Quang Hải lập công

Published November 8, 2018

Rumble Lào 0-3 Việt Nam: Công Phượng, Quang Hải lập công