Cần Thơ: Bắt gần trăm thanh niên tham gia cổ vũ và tổ chức đua xe trên quốc lộ 1

Published November 1, 2018

Rumble Cần Thơ: Bắt gần trăm thanh niên tham gia cổ vũ và tổ chức đua xe trên quốc lộ 1

... and disable advertisements! No kidding :)