Ngỡ ngàng trước lồng cá rồng ‘bay’ trên mặt sân bê tông, nuôi cá mà như thả gà nhìn mê không tả nổi

Joo_JangPublished: October 30, 2018162 views
Published: October 30, 2018

Ngỡ ngàng trước lồng cá rồng ‘bay’ trên mặt sân bê tông, nuôi cá mà như thả gà nhìn mê không tả nổi

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments