Ngỡ ngàng trước lồng cá rồng ‘bay’ trên mặt sân bê tông, nuôi cá mà như thả gà nhìn mê không tả nổi

Published October 30, 2018

Rumble Ngỡ ngàng trước lồng cá rồng ‘bay’ trên mặt sân bê tông, nuôi cá mà như thả gà nhìn mê không tả nổi

... and disable advertisements! No kidding :)