ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ...! | Shankar Nag Malgudi days in news..! | Filmibeat Kannada

Filmibeat_KannadaPublished: August 7, 2018
Published: August 7, 2018

R.K Narayan's Malgudi days directed by Shankar Nag is a best piece. Kannada People expressed their desire of watching it in Kannada.

ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆರ್.ಕೆ.ನಾರಯಣ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments