അടിയന്തര സന്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് കളക്ടര്‍ | Oneindia Malayalam

OneIndia_MalayalamPublished: July 29, 2018Updated: August 2, 2018
Published: July 29, 2018Updated: August 2, 2018

With rising water levels, Kerala's Idukki dam to open after 26 years
ഇടുക്കിയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കുക; ജില്ലയിലെ പാലങ്ങളിലും, നദിക്കരയിലും നിന്നുള്ള സെല്‍ഫികള്‍ നിരോധിച്ചു; എമര്‍ജന്‍സി കിറ്റ് തയാറാക്കുക, അടിയന്തര സന്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് കളക്ടര്‍

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments